Vi satser på henne!

Vi satser på henne!

I dag markeres den internasjonale kvinnedagen, og vi blir minnet om at vi er langt unna likestilling og like rettigheter for kvinner som for menn. Vi som arbeider i fattige land og miljøer vet at det der er det en enda lengre vei å gå, og vi jobber jevnt og trutt med å gjøre kvinner mer selvstendige og gi dem mer makt over eget liv og fremtid. Det er ikke en selvfølge at kvinner engang kan ha egen eiendom, ei heller få lån i banker. I våre mikrofinansprosjekter i Tanzania fokuserer vi på kvinner, for vi ser at de tenker fremover og ønsker å skape et bedre liv både for seg selv men også for hele sin familie. Kvinner som ser verdien i å spare opp penger til en regnværsdag, viktigheten av å gi barna god skolegang, og verdien i å utvikle nærmiljøet sitt til noe bedre. Flere av våre deltagere i prosjektene har hatt og har fortsatt en stor innvirkning i sitt samfunn, og har også skapt flere arbeidsplasser! 

Her kan du lese mer om kvinner og likestilling i vårt arbeid.

Gratulerer med kvinnedagen! 

Powered by Cornerstone