Spinn for en god sak!

Spinn for en god sak!

Lørdag 4 mars har Trimhuset Horten satt av to spinningtimer til inntekt for fritidsaktiviteter til barn og unge! Meld deg på og betal kr. 100,- i Vipps til Norsk Nødhjelp (nr. 10335).
Spinn for en god sak!

Trimhuset jobber sammen med NN om å nå FNs bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet!

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskets mulighet til å nå sitt fulle potensial, og for at samfunnet vårt skal utvikle seg.
Helsen vår påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Derfor er det veldig viktig at barn og unge som lever i fattigdom og utenforskap får et reelt tilbud om ulike fritidsaktiviteter.

Albania er et av de fattigste landene i Europa, og mange barn og unge har en tøff hverdag. Det er høy arbeidsledighet, korrupsjon, befolkningsflukt og velferdssystemet er fortsatt veldig underutviklet. Barn og unge er sterkt rammet av dette, og familiene som Norsk Nødhjelp hjelper har mer enn nok med å skaffe tak over hodet, mat og klær til familien. 

Hvorfor?
Her er noen veldig gode grunner til å hjelpe barna, gjennom å tilby fritidsaktiviteter: 

 • Utvikle god helse og motorikk 
 • Støtte opp om barns vekst og normalutvikling 
 • Bevegelse, lek og moro
 • Ha noe å glede seg til! 
 • Komme seg bort fra den vanskelige hverdagen noen timer i uka
 • Felleskap og utvikle vennskap 
 • Få voksne forbilder som gir trygghet, stabilitet, forutsigbarhet og veiledning 
 • Kontakt med familiene som gir et godt grunnlag til å fange opp de praktiske og sosiale utfordringene de har, og dermed kan vi tilby helhetlig veiledning og støtte 
 • Kontakt med familiene som gir oss mulighet til å forebygge samfunnsutfordringer som f.eks tidlig skolefrafall, tidlig ekteskap, kriminalitet og rus
 • Aktiviteter i naturen gjør at barn og unge utvikler bevissthet om natur og miljø og begynner å bry seg om den!

Hvordan?
Norsk Nødhjelp har utviklet flere fritidsaktiviteter for barn og unge som lever i fattigdom og utenforskap i Albania:

 • Friluftsliv-gruppe. Gruppa går turer i skog og mark, toppturer på nærliggende fjelltopper og høyder, telttur mm. Barna lærer f.eks. hvordan å bruke naturen, tenne bål, sikkerhet, kart og kompass, kanopadling, mm. 
 • Dansegruppe. Gruppa har en profesjonell danselærer og lærer tradisjonell Albansk folkedans, og moderne dans til forskjellig musikk. 
 • Trommegruppe. Denne gruppa lærer å skape rytme med forskjellige lyder på et av verdens eldste instrumenter. Barna forbedrer koordinasjonevner, bevegelse, forståelse for rytme og rutiner, i tillegg til at det er fysisk aktivitet. 
 • Sommerleir. Vi håper også å samle inn nok penger til å arrangere sommerleir for barn og unge i målgruppa. 

Lørdag 4 mars kan din trening sørge for fritidsakstiviter for barn og unge. 
Kan du ikke være med å spinne? Du likevel bidra ved å sponse en spinner!
Søk opp Norsk Nødhjelp i Vipps og velg kategorien 'Spons en spinner'. Du kan sponse generelt eller sponse en du kjenner som skal delta. Skriv navn i meldingsfeltet. 

HVER BIDRAG NYTTER - FOR HVER ENESTE BARN VI HJELPER TELLER!

Spinn for en god sak! Spinn for en god sak! Spinn for en god sak!
Powered by Cornerstone