Arbeidstrening

Arbeidstrening for mennesker med funksjonsnedsettelser spiller en viktig rolle for utviklingen og veien til et mer selvstendig liv. Vi setter fokus på arbeid og viktigheten av å få arbeidserfaring, for å lettere kunne fungere godt i arbeidslivet. Per i dag driver NN ett slikt prosjekt i Albania.

Powered by Cornerstone