Familiestønad

Våre partnerorganisasjoner har et tett samarbeid med lokale sosialmyndigheter og kan på ulike måter nå barnefamilier i nød og krise. Derfor har vi stønadsordninger som familier kan utredes for å motta, faste eller sporadiske (ved behov). Stønaden kan gis i forskjellige former; det kan være økonomisk stønad, det kan være matkasse, eller det kan være betaling av nødvendige medisiner.

Powered by Cornerstone