Fritidsaktiviteter for inkludering

Barn og unge som vokser opp i fattigdom og utenforskap har rett til et verdig og fullt liv på lik linje med det øvrige samfunnet. Med våre prosjekter gir vi et bredt tilbud av fritidsaktiviteter til disse gruppene. Blant annet har vi speidergruppe, trommegruppe og dansegruppe og disse tar sikte på å inkludere og skape trygge arenaer, der barn og ungdom kan utfolde seg i aktivitet og kunst i fellesskap. Tilbudene tilpasses målgruppene og det legges til rette for å minimere terskel for deltakelse. Det legges også til rette for å skape kontakt med familiene for å på sikt redusere risiko for tidlig ekteskap, skolefrafall, rusmiljø etc.

På sommeren arrangerer vi sommerleir for barn fra sårbare familier. Les mer om årets sommerleir her!

 

Fritidsaktiviteter for inkludering Fritidsaktiviteter for inkludering Fritidsaktiviteter for inkludering
Powered by Cornerstone