NN-komité 2023

Vi søker to elever på Horten vgs. til å lede NN-komiteen i 2023.
NN-komité 2023

Lederne har sammen ansvaret for å arrangere neste års NN-dag, og oppgaver inkluderer:

  • Være med på prosjektreise til Tanzania, sammen med Norsk Nødhjelp og to lærere fra skolen. Reisen er i uke 8 (vinterferien).
  • Dokumentere reisen og prosjektet i form av en film
  • Danne NN-komiteen og lede denne
  • Representere skolen og Norsk Nødhjelp i prosjektarbeidet og i informasjonsarbeidet
  • Være bindeledd mellom elevene på skolen, Norsk Nødhjelp, og prosjektet i Tanzania
  • Delta i informasjonsarbeid og samarbeid rundt innsamlingsaksjonen i forkant og etterkant av aksjonsdagen

Søknadsfrist: Fredag 2 desember 2022, kl. 15:00

Informasjon om søknaden:

  • Søknad må inneholde en tekst der du beskriver hvorfor du ønsker å være leder i NN-komiteen i 2023, hva du kan bidra med i arbeidet med å danne NN-komiteen, lede denne og arrangere NN-dagen på skolen.
  • Søknaden må også beskrive hvorfor du ønsker å være med på reise til Tanzania, og litt om hvilke tanker du gjør deg i forkant av en slik reise.
  • Søknaden bør ikke være lenger enn 2 sider.

Søknad sendes på e-post til rektor Gisle: gisle.birkeland@vtfk.no

De to elevene som velges til ledere av NN-komiteen annonseres på
Juleavslutninga, torsdag 22 desember, i Hovedgata eller annet annonsert sted.
Søkere bør være til stede på skolen denne dagen.

Vi oppfordrer alle elever som har lyst til å bidra, til å søke!

Powered by Cornerstone