Kvinner og likestilling

Et viktig aspekt ved mikrofinans er at strategien fokuserer på kvinner. Kvinner er på mange måter den viktigste bidragsyteren på de fleste arenaer i det afrikanske samfunnet. Allikevel blir hun ofte satt på siden når det kommer til viktige beslutningstakinger generelt.

Mange kvinner mangler formell utdanning og har generelt lavere nivå av lese- og skrivekunnskaper og færre antall år på skolebenken enn menn.
Kvinner har også færre rettigheter når det kommer til bl. a. eiendom, økonomiske tjenester og arv. Alle disse faktorene spiller negativt inn på kvinnens stilling i samfunnet.
Norsk Nødhjelp bruker mikrofinans til å sette fokuset på kvinnen! Dette gjør vi ved å prioritere kvinner som låntakere og deltakere på våre kurs og opplæringsprogrammer. Vi tilrettelegger slik at programmene ikke kommer i veien for hennes mange ansvarsområder og involverer samtidig ektemannen slik at det ikke oppstår konflikter i hjemmet.
Kurs og utdanningsprogrammene inneholder temaer både relevante for virksomheten deres, men også for mottakernes livssituasjon. Dette er temaer som regnskapsføring, økonomisk planlegging, familieplanlegging, helse og noe samfunnslære.
En viktig del av arbeidet med å fremme likestilling er å inkludere mannen i prosjektene også. Hvi vi holder han utenfor, kan det oppstå uønskede konflikter som kan få negative konsekvenser for kvinnene. 

Powered by Cornerstone