Napastaaheimen i Kenya

Det bor ca 80 barn i alle aldre på vårt barnehjem i Kenya, hvor vi arbeider for å gi et trygt og godt hjem til barn som trenger det. Barna får ha trygge og omsorgsfulle voksne rundt seg, næringsrik mat, hjelp til de som har opplevd mye vondt i fortiden, og en god skolegang. Barna blir tatt vare på helt til de er store nok til å stå på egne ben, og de har en familie for alltid.

Barna som blir tatt inn har alle ulike bakgrunner. Men mange er foreldreløse og har vært gatebarn, noen har blitt forlatt eller utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Barna blir plassert på hjemmet gjennom det lokale barnevernet. I Kenya finnes det ikke noe godt apparat til å ta seg av disse barna og man er derfor helt avhengig av de mange hjelpeorganisasjoner som har etablert barnehjem i landet.
Det er viktig for oss at barnehjemmet fungerer som et hjem og ikke som en institusjon. Barna blir oppfordret til å ha et sterkt fokus på skolegang, men det er også fokus på det å være med venner utenfor hjemmet og lek og moro på fritiden.

For NN og våre samarbeidspartnere gjelder det å tenke helhetlig og alltid ha fokus på barnets beste. Vår partnerorganisasjon i Kenya driver derfor både barnehjem, skole og forebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Vi jobber langsiktig med familiene til barna som har blitt forlatt, noen har kanskje en bestemor i live, andre en tante eller onkel som på sikt ønsker å overta omsorgen for barnet. Der det er mulig sørger vi for at barnet får besøke slektninger i helger og ferie og holder kontakten med familien gjennom året. Ca halvparten av barna har allikevel ingen familie og tilbringer fridager og ferier sammen på Napastaaheimen. Da blir det arrangert aktiviteter og små utflukter, jul- og nyttårsfeiringer. Alle barna går på vanlige skoler i nærområdet og de får skolegang helt opp til universitetsnivå og hjelp til å starte sitt eget liv når de blir voksne.

Der det er mulig og til barnets beste jobbes det alltid for å plassere barn i en egnet familie. Målet er at flest mulig barn skal vokse opp i en familie. Vi deltar derfor i den nasjonale prosessen som foregår i Kenya, med omlegging til et mer familiebasert barnevernssystem. Det er en lang og krevende prosess som ble initiert av den Kenyanske regjeringen i 2022. Heldigvis har vi jobbet lenge med å hjelpe barn i familiene sine og sørge for at flest mulig blir plassert i en familie. Nå bidrar vi med å dele våre erfaringer med andre organisasjoner og intensiverer arbeidet med å gjenforene barn med familie og lokalsamfunn.

Napastaaheimen er etablert med støtte fra Napastaastiftelsen i Bø i Telemark, mens Norsk Nødhjelp står for den daglige driften av hjemmet.

 

Powered by Cornerstone