Napastaaheimen i Kenya

Napastaaheimen er et stort og flott barnehjem som vi er veldig stolte av! Det var først i årsskiftet 2015/16 vi kunne begynne å ta imot jenter, dette er til stor glede for barna, personalet og for oss i Norsk Nødhjelp. Å kunne ta imot jenter betyr at færre biologiske søsken må skilles!

 

Barna som blir tatt inn har alle ulike bakgrunner. Men mange er foreldreløse og har vært gatebarn, mange har også bodd hos sin familie som er for fattige til å ta vare på barna sine. Flere har også vært i hjem der foreldrene har mishandlet dem grovt. Barna kommer til hjemmet gjennom sosialkontoret. I Kenya finnes det ikke noe apparat til å ta seg av disse barna og man er derfor helt avhengig av de mange hjelpeorganisasjoner som har etablert barnehjem i landet.
Det er viktig for oss at barnehjemmet fungerer som et hjem og ikke som en institusjon. Barna blir oppfordret til å ha et sterkt fokus på skolegang, men det er også fokus på det å være med venner utenfor hjemmet og lek og moro på fritiden. Alle barna går på vanlige skoler i nærområdet og de får dekket skolegang helt opp til universitetsnivå av Norsk Nødhjelp. Napastaaheimen er kjøpt og bygget av Napastaastiftelsen i Bø i Telemark, mens Norsk Nødhjelp står for den daglige driften av hjemmet.
Norsk Nødhjelp er svært stolt av barnehjemmet og av barna som bor der. De jobber hardt med skolen, for de forstår at de har fått en enestående sjanse i livet!

 

Powered by Cornerstone