Nødhjelp

Når du gir klær og utstyr til Norsk Nødhjelp, bidrar du til å forbedre livet til mennesker i ekstrem fattigdom. Din hjelp går fra hånd til hånd - våre frivillige pakker og sorterer klærne dine, før de blir kjørt til de som trenger dem mest.

Norsk Nødhjelp sender trailer med humanitær hjelp til Albania flere ganger i året. Innholdet på trailerne er klær, sko, skolesaker, tørrvarer, rullestoler, sykehussenger, madrasser og mye annet. Dette følger vi fra vårt lager på Sem, til det leveres til vårt mottak i Shkoder, nord i Albania. Vår samarbeidspartner tar i mot transporten og deler videre ut til fattige barnefamilier og eldre som sårt trenger nødhjelpen.

Klær, sko og andre husholdningsartikler får vi av privatpersoner som stort sett bor i Vestfold. Det hender også at det kommer pakker fra andre steder i landet. Vi har avtaler med noen firmaer rundt om i landet som vi får nye klær og sko av. Hjelpemidlene får vi fra Hjelpemiddelsentralen i Vestfold.

På lageret på Sem har vi noen flotte frivillige som sorterer og pakker ned alt vi får inn, slik at vi vet at det vi sender er helt og brukelig. Det er viktig. Hjelpesendingene er derfor et stort spleiselag som vi er utrolig stolte av.

Da Norsk Nødhjelp første gang kunne sende elektriske rullestoler og scootere til Shkoder, ble det enorm glede. De hadde ikke slike hjelpemidler i Albania og mennesker med nedsatt funksjonsevne i landet var stort sett ‘stua vekk’ innendørs. For de som mottar denne hjelpen endrer livet seg helt; plutselig kan man klare seg mer på egenhånd og man kan komme seg ut av huset og bevege seg rundt i byen. Noen har også kommet seg tilbake i arbeid! 

Norsk Nødhjelp har også opprettet et verksted i Albania der de reparerer og vedlikeholder de forskjellige hjelpemidlene slik at de varer et liv ut for de som mottar. 

 

Powered by Cornerstone