Transport av nødhjelp og hjelpemidler

Når du gir klær og utstyr til Norsk Nødhjelp, bidrar du til å forbedre livet til mennesker i ekstrem fattigdom. Din hjelp går fra hånd til hånd - våre frivillige pakker og sorterer klærne dine, før de blir kjørt til de som trenger dem mest.

Albania er et av Europas fattigste land. Migrasjon, høy arbeidsledighet og manglende tilgang til helsetjenester er blant utfordringene. Eldre og personer med funksjonsnedsettelser, ofte fra marginaliserte grupper, har mindre tilgang på helsetjenester og sosial velferd enn befolkningen forøvrig. Offentlig sosialhjelp er svært lav og dekker ikke grunnleggende behov, langt mindre spesielle behov knyttet til mobilitet og utstyr for personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom.

I regionen Shkodër, finaniserer Norsk Nødhjelp driften av et 'sosialkontor' og inkluderingsarbeid for barn og unge fra marginaliserte grupper gjennom vår samarbeidsorganisasjon The Door Albania. Samarbeidet har eksistert siden 1996 og sammen har vi hjulpet hundrevis av mennesker til et mer verdig liv!

Flere ganger i året sender vi en nødhjelpstransport med medisinsk utstyr og hjelpemidler i hovedsak donert av NAV Hjelpemiddelsentralen i Vestfold, til Albania. Der distribueres utstyret til de som trenger det, i samarbeid med lokale sosiale myndigheter og sykehus.

Hjelpemidlene sørger for at personer med funksjonsnedsettelser og sykdom kan bli mer selvstendige og leve verdige liv, hvor de får delta i samfunnet, arbeidslivet og fellesskapet med andre.

Hjelpemidlene, slik som scootere, rullestoler sykehussenger, rullatorer, dostoler, bleier og stomi-utstyr gjør at mange som lever i isolasjon og ensomhet får mulighet til å bevege seg ut av hjemmet. Eksempelvis forsyner vi jevnlig 60 personer med stomi med gratis stomiutstyr. Gjennom vår transport sørger vi også for at flere skoler, barnehager, barnevernsinstitusjoner og sykehus mottar diverse utstyr slik som skolesekker, IT-utstyr, småmøbler og sykehussenger.

I tillegg fyller vi opp hver trailer med klær, sko, skolesaker, tørrvarer, kjøkkenutstyr, sengetøy og mye annet. Dette følger vi fra vårt lager på Sem, til det leveres til vårt mottak i Shkoder, nord i Albania. Vår samarbeidspartner tar i mot transporten og distribuerer til barnefamilier som lever i fattigdom. Mange av familiene består av en eller to arbeidsledige foreldre, mange er rammet av kronisk sykdom. 

Mange familier i områdene vi jobber bor i provisoriske telt eller skur i slumområder som er svært utsatt for flom, kulde og ødeleggelser. Når katastrofen rammer er vi på plass med nødhjelp i form av mat, klær, sko, tepper og materialer.

Våre sosialarbeidere veileder også de som trenger det i å komme i kontakt med sosiale myndigheter og få tilgang til sosiale tjenester fra disse eller andre organisasjoner og institisjoner etter behov.

Klær, sko og andre husholdningsartikler får vi av privatpersoner som stort sett bor i Vestfold. Det hender også at det kommer pakker fra andre steder i landet. Vi har avtaler med noen firmaer rundt om i landet som vi får nye klær og sko av. Hjelpemidlene får vi fra Hjelpemiddelsentralen i Vestfold.

På lageret på Sem har vi noen flotte frivillige som sorterer og pakker ned alt vi får inn, slik at vi vet at det vi sender er helt og brukelig. Det er viktig. Hjelpesendingene er derfor et stort spleiselag som vi er utrolig stolte av.

Norsk Nødhjelp har også opprettet et verksted i Albania der de reparerer og vedlikeholder de forskjellige hjelpemidlene slik at de varer et liv ut for de som mottar. 

 

Powered by Cornerstone