Musikkorkester

Et prosjekt vi er svært stolte av er musikkorkester for mennesker med nedsatt psykisk funksjonsevne. 

"Trupa Muzikore" har fått mye anerkjennelse og oppmerksomhet i Albania, og det er ikke rart. Man skal ikke mange tiår tilbake før det ikke fantes rom for å være annerledes, og ute i gatene så man aldri barn, unge eller voksne med funksjonsnedsettelser. Mange av musikantene som har vært med i korpset (eller skal vi si brassbandet?) siden det startet har hatt en helt utrolig personlig vekst og utvikling, og har virkelig funnet sitt kall og hjem i denne gruppa. De møtes fast to ganger i uka og trener på ulike instrumenter og oppsetninger. Det går mye i perkusjon, men vi kan også se både tuba og saksofon blant rekkene. Når vi besøker Shkoder nord i Albania pleier vi å få hedersplassen på første rad under en øving, og mestringsglede og stolthet er til å ta og føle på. Også familiene til musikantene har fått et stort utbytte av orkesteret, da det har blitt til en felles møtearena og et sted der de kan være sosiale med likesinnede.

Gruppa har sin egen Facebookside der du kan se bilder og film fra konserter: Musical troupe The Door Albania 

Musikkorkester

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette prosjektet ble startet opp av Kiwanis Albaniahjelpen, sammen med vår samarbeidspartner The Door Albania. I senere tid har også Norsk Nødhjelp vært med å støtte dette prosjektet økonomisk, bl.a gjennom lønninger til lærere og assistenter som arbeider med gruppa. 

 

 

Powered by Cornerstone