Spare- og lånegrupper

Slik fungerer spare- og lånegruppene:

For at mikrofinans skal fungere, må låntakerne stille en med form for sikkerhet. Denne sikkerheten er ikke økonomisk sikkerhet, slik vi er vant med. Sikkerheten er at menneskene går sammen i grupper – eller kooperativer og låner penger fra oss, sammen!

Gruppene består av medlemmer fra 3 stykker og opp til rundt 15 – 20 personer. Gruppen er som regel satt sammen på forhånd ved eget initiativ, men mange blir også formet ved hjelp av våre samarbeidspartnere som har ekspertise på dette. Medlemmene er som oftest venner, naboer, familie, kollegaer eller bransjekollegaer.
Det at låntakerne er organisert i grupper gjør at de føler et ansvar. Dette ansvaret og solidariteten som oppstår mellom medlemmene, er vår sikkerhet for at lånene blir tilbakebetalt til oss.
Det er gruppen som låner fra oss og deretter låner medlemmene fra gruppen igjen. Tilbakebetalingen skjer først individuelt til gruppen og igjen tilbake til oss med renter. Lånene blir utstedt med tilbakebetaling på enten 6 måneder eller ett år og tilbakebetalingen foregår månedsvis.

Powered by Cornerstone