Albania

Albanerne har en lang og spennende historie som strekker seg helt tilbake til antikken gjennom de romerske provinsene Dalmantia og Macedonia.

Mange mener at albanerne stammer fra oldtidsfolket Illyrerne. Illyria ble innlemmet i Romerriket i ca. år 1, og var under romersk kontroll fram til det 7. århundret. I det 9. århundret ble området innlemmet i det Bulgarske riket. Albanias geografiske utstrekning fikk sin form i Middelalderen, og det er også i denne perioden man begynner å se på albanere som en egen folkegruppe.
Albanias nærmeste nabo mot syd er Hellas, og over sjøen mot vest ligger Italia. Om sommeren er derfor klimaet naturlig nok mildt, varmt og solrikt i de lavere områdene. Som andre land i området, kan også Albania by på en fantastisk kystlinje med nydelige strender, og turisme er en næring i vekst.

Albania er imidlertid ett av Europas fattigste land og store deler av landets innbyggere lider nød og trenger humanitær hjelp. Albania var fra 1945 til 1985 en kommunistisk ettpartistat, styrt med diktatorisk makt av lederen Enver Hoxha. Etter Hoxhas død i 1985 var det store studentdemonstrasjoner med krav om demokrati, og det første frie valget ble avholdt i 1991, hvor Sali Berisha ble valgt som president. Men i 1997 brøt Albanias økonomi helt sammen grunnet omfattende investeringer i pyramidelignende selskaper. Under Hoxas styre var markedsøkonomi og privat eiendom så og si eliminert. Videre var Albania et svært lukket land med lite informasjon om hvordan verden utenfor fungerte. Da muren falt og Albania ble en del av markedet i Europa hadde man liten erfaring med hvordan markedsøkonomien fungerte. I tillegg var finanssektoren dårlig regulert. På sitt verste utgjorde gjelden i pyramidespillene en nominell verdi tilsvarende halvparten av Albanias brutto nasjonalprodukt. To tredeler av Albanias befolkning investerte i pyramidelignende selskaper, og da svindelen gikk opp for folk flest brøt det ut opptøyer. Regjeringen gikk av og landet var på randen av borgerkrig. I de påfølgende urolighetene mistet rundt 2,000 mennesker livet og situasjonen ble ikke bedre av alle flyktningene som etter hvert kom etter forfølgelsene kosovoalbanerne ble utsatt for i Kosovo.

Norsk Nødhjelp har arbeidet i Albania siden 1996

I byen Shkoder nord i Albania, driver vi et 'sosialkontor' gjennom vår samarbeidsorganisasjon The Door Albania. Det har eksistert siden 1996. Vi driver også en barnehage som er gratis for barn som kommer fra fattige familier. Barnehagen gjør at barna har et trygt sted å være på dagtid, og at foreldrene har mulighet til å ta ulike jobber eller til å aktivt søke arbeid. I barnehagen får også barna leke med andre barn, ta del i pedagogiske opplegg og de får tre måltider om dagen, inkludert et varmt måltid.
Norsk Nødhjelp sender også jevnlig ut trailere med klær, mat, rullestoler og annet utstyr til fattige familier i Albania.
I tillegg til sosialsenteret, barnehagen og nødhjelpstransportene arbeider vår samarbeidsorganisasjon The Door Albania også med forebyggende tiltak for barn. Det er blant annet fotballag, dansegruppe for sigøynerbarn, og de har det eneste brassbandet for psykisk utviklingshemmede på Balkan. Flere av våre fotballag har deltatt på Norway Cup, til stor inspirasjon for ungdommen.

Powered by Cornerstone