Tanzania

Tanzania har vært en selvtstendig stat siden 1964, etter lange perioder som koloni under både Tysk Øst-Afrika og Storbritannia. Navnet Tanzania er et resultat av sammenslåingen av Tanganyika og Zanzibar som skjedde samtidig med frigjøringen. 

Tanzania er en republikk og en union, der presidenten er statsoverhode og utnevner statsministeren og regjeringen. Hun kan også legge ned veto mot nasjonalforsamlingens lovforslag. Alle partier i parlamentet må bestå av minst 30 % kvinnelige representanter, og nåværende president Samia Suluhu Hassan er den første kvinnelige presidenten i landet.

Tanzania har et tropisk klima og har en utrolig spennende geografi. De sentrale delene av Tanzania består av et stort platå med sletter og jordbruksland. I den fjellrike delen i nordøst finner du Kilimanjaro som er Afrikas høyeste punkt. Vest for fjellene ligger den berømte Serengeti nasjonalpark som er et kjent og populært safarimål. Vest for Serengeti, på grensen mellom Uganda, Kenya og Tanzania, finner du Victoriasjøen, som er Afrikas største innsjø og regnes som Nilens kilde. I Tanzania ligger også Tanganyikasjøen, Afrikas dypeste innsjø. Mot øst grenser Tanzania til Indiahavet. Her, noen få mil utenfor fastlandskysten ligger Zanzibar med sine nydelige strender og korallrev. Med så mye å by på er det ikke overraskende at turisme er en næring i vekst. Rundt 80 % av befolkningen i Tanzania jobber innenfor landbrukssektoren som står for en fjerdedel av landets BNP.  (Kilde: FNsambandet).

Tanzania er et fattig land og har siden 1966 vært et høyt prioritert land når det gjelder norsk bistand. Under president Nyerere (1961-85) førte landet en selvstendig politikk som gjorde at mange bistandsmidler ble overført. Innenriks forsøkte Nyerere å utvikle afrikansk sosialisme med opprettelse av jordbrukskollektiver og statseid industri, men det forventede resultatet uteble. Lån i utlandet ble tatt opp, og gjelden ble tyngende.  Tross økonomisk vekst de siste årene er forskjellene fortsatt store i landet og nesten halvparten av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Det er høy arbeidsledighet blant unge og et svakt offentlig utdannings- og velferdssystem. 

Norsk Nødhjelp har arbeidet i Tanzania siden 1996, dengang primært med jordbruksprosjekter for enker med barn. Siden 2005 har vårt arbeid i Tanzania skjedd gjennom mikrofinansprosjekter og drift av barnehjem. Norsk Nødhjelp samarbeider med lokale organisajsoner som har ansvaret for den daglige driften av prosjektene. Våre partnere er selvstendige organisasjoner og har ekspertise på hver sine felter.  I dag har Norsk Nødhjelp to partnerorganisasjoner i Tanzania, som jobber på hver sin måte med å styrke barns oppvekst, rettigheter og skolegang.

Powered by Cornerstone