Hvem er vi

Norsk Nødhjelp - Sammen om selvstendighet!

Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de grusomme bildene av barna i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet således arbeidet i Romania og arbeider i dag i Albania, Kenya og Tanzania.

Norsk Nødhjelps formål er:

  • Å hjelpe mennesker, særlig barn og barnefamilier, i nød, krig og fattigdom
  • Å hurtig iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler og materiell til dette formål 
  • Å gi bidragsytere og interesserte jevnlig informasjon gjennom nyhetsbrev, blad og annet informasjonsmateriell om hjelpearbeidet. I alle våre samarbeidsland har vi gode samarbeidspartnere som vi har arbeidet med i mange år og som vi stoler på.

Norsk Nødhjelp sender hjelpesendinger omtrent 5 ganger hvert år til Albania. Vi har frivillige som pakker klær, sko, dyner og andre nyttige ting i «familieesker» som blir lastet på trailerne. I tillegg laster vi rullestoler, elektriske rullestoler og annet handicaputstyr vi får fra hjelpemiddelsentralen i Vestfold.

Norsk Nødhjelp er registrert hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, medlem av Norges Innsamlingsråd, godkjent av Innsamlingskontrollen og godkjent samarbeidspartner av Norad.
Våre inntekter kommer fra ca. 3800 faste og sporadiske givere over hele landet, samt viktige samarbeidspartnere som skoler og bedrifter. Vårt arbeid er basert på få ansatte men mange frivillige, derfor går en svært lav andel av inntektene til administrasjon.

Regnskapsansvarlig: Azets,
Revisor Cirkelen Tønsberg AS
Organisasjonsnummer: NO 970 935 398

Powered by Cornerstone