Bedriftssamarbeid

Gjennom et strategisk samarbeid kan vi sammen gjøre verden til et litt bedre sted!

Det er mange gode grunner til at bedrifter bør samarbeide med organisasjoner for å nå bærekraftsmålene! 

For det første kan bedrifter bidra med økonomiske midler og fagkompetanse til å hjelpe organisasjoner med å utfylle sine formål. Samtidig kan bedrifter dra nytte av å være en del av en positiv bevegelse og vise at de bryr seg om samfunnet og miljøet.

Det å jobbe med en organisasjon kan også bidra til å bygge et godt omdømme for bedriften, noe som kan gjøre det lettere å tiltrekke seg nye kunder og ansatte. Samtidig kan dette bidra til å øke lojaliteten til eksisterende kunder og ansatte.

Bærekraftsmålene kan ikke nås av noen enkel aktør alene. Det krever et samarbeid mellom mange forskjellige aktører, inkludert bedrifter, offentlige myndigheter og veldedige organisasjoner. Ved å samarbeide kan bedrifter bidra til å skape en positiv synergi som kan hjelpe til å løse de store utfordringene samfunnet står overfor.

Et samarbeid med Norsk Nødhjelp vil være preget av nærhet og åpenhet, og prosjekt(er) på et høyt profesjonelt nivå. Vår organisasjon har i over 30 år drevet god og effektiv bistand i flere land, og med få, dyktige og engasjerte ansatte kan vi tilby bedrifter en unik mulighet til å være med å forme det strategiske samarbeidet ut fra bedriftens egne verdier, satsninger og ressurser. Ta kontakt med oss så kan vi sammen finne ut hvordan dere kan gjøre verden til et litt bedre sted! 

Kontakt daglig leder Helene her

Disse bærekraftsmålene er underliggende våre prosjekter i Albania, Romania, Kenya og Tanzania:
 

Bedriftssamarbeid

 

 

Powered by Cornerstone