Sosial inkludering

Fattigdom og utenforskap henger tett sammen. Personer med nedsatt funksjonsevne og barn og unge fra marginaliserte folkegrupper utelates oftere sosialt, politisk og økonomisk. Skolefrafall, tidlig graviditet og ekteskap og påfølgende arbeidsledighet er utfordringer mange barn, og spesielt jenter fra marginaliserte grupper i Albania, står overfor.

Norsk Nødhjelp har lang erfaring og gode resultater med å jobbe målrettet med sosial inkludering i Albania.

Norsk Nødhjelp jobber for:

  • Myndiggjøring og sosial inkludering av barn og unge fra marginaliserte grupper, med et særlig fokus på jenter, gjennom ulike aktivitetstilbud.
  • Myndiggjøring og sosial inkludering av unge og eldre personer med funksjonsnedsettelser gjennom aktivitetstilbud, arbeidsinkludering og tilretteleggelse for deltakelse i kultur- og samfunnslivet.
  • Bevegelsesfrihet og mulighet til å delta i arbeidslivet og samfunnslivet for unge og eldre med funksjonsnedsettelser og medisinske behov, gjennom distribusjon av hjelpemidler og annet utstyr via vår nødhjelpstransport.

Her kan du lese mer om våre aktiviteter for sosial inkludering:

Barnehagen

Fritidsaktiviteter for barn og ungdom

Musikkorkester for personer med nedsatt funksjonevne

Hjelpemidler og medisinsk utstyr

Powered by Cornerstone