Inkludering

Norsk Nødhjelp driver flere ulike inkluderingsprosjekter. Inkluderingsprosjektene handler om å skape muligheter, arenaer og rom for barn, unge og barnefamilier som ellers har falt utenfor i samfunnet. Målgruppen er mennesker som lever i fattigdom, mennesker i forskjellige rom-grupper og personer med funksjonsnedsettelser.
Målet er å skape et verdig liv.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber for inkludering:

Barnehagen

Fritidsaktiviteter

Musikkorkester

Familiestønad

Arbeidstrening

Powered by Cornerstone