Barnehagen

Barnehagen vår i Albania er et viktig tilbud for barn fra fattige familier i kommunen Shkoder. 

I Albania er forskjellene store, og mange barn lever i ekstrem fattigdom. Mange foreldre står utenfor det formelle arbeidslivet og har ikke råd til å ha barna sine i barnehage. Norsk Nødhjelp driver, i samarbeid med vår partner, The Door Albania, og kommunen en barnehage i Shkoder. I barnehagen går det både barn fra de fattigste familiene og barn fra mer ressurssterke familier. Dette bidrar til sosial inkludering og fellesskap på tvers i samfunnet. For de fattigste familiene gjør barnehagetilbudet det mulig for foreldrene å lete etter arbeid på dagtid og ta strøjobber for å få en liten inntekt. For barna er det viktig å få leke og lære sammen med jevnaldrende barn og få et godt pedagogisk tilbud fra kompetente, trygge voksne.

Barnehagen har eksistert helt siden 1996 og den har i dag 30 plasser. Barna får to måltider hver dag, hvorav ett av dem er varmt. De ansatte på barnehagen er fagarbeidere og de følger albansk rammeplan for læringsmål i barnehage og førskole. Mange som har donert klær, utstyr, småmøbler, interiør og leker til NNs lager gjennom årenes løp kan sikkert kjenne igjen noen av tingene sine på bildene fra barnehagen! 

Norsk Nødhjelp er opptatt av at barn fra fattige familier skal ha et trygt sted å være, mens foreldrene jobber for dagslønnen sin. Vi er opptatt av at barna skal få leke og lære og bare være barn, i en ellers ofte så vanskelig hverdag. 

Powered by Cornerstone