Barnehagen

Barnehagen vår i Albania er et viktig tilbud for barn fra fattige familier i kommunen Shkoder. 

 

Albanias befolkning er sterkt rammet av arbeidsledighet og ekstrem fattigdom. Derfor har Norsk Nødhjelp i samarbeid med The Door Albania opprettet en barnehage for barna som er hardest rammet av familiens dårlige livssituasjon. Dette gjør foreldrene i stand til å lete etter arbeid på dagtid og ta strøjobber for å få en liten inntekt. Mange av barna er også underernært, både fysisk og psykisk grunnet foreldrenes manglende ressurser. I barnehagen får de leke og lære sammen med jevnaldrende barn samt et godt pedagogisk tilbud fra kompetente, trygge voksne.

Barnehagen har eksistert helt siden 1996 og den har i dag 30 plasser. Barna får to måltider hver dag, hvorav ett av dem er varmt. De ansatte på barnehagen er fagarbeidere og de følger albansk rammeplan for læringsmål i barnehage og førskole. Mange som har donert klær, utstyr, småmøbler, interiør og leker til NNs lager gjennom årenes løp kan sikkert kjenne igjen noen av tingene sine på bildene fra barnehagen! 

Norsk Nødhjelp er opptatt av at barn fra fattige familier skal ha et trygt sted å være, mens foreldrene jobber for dagslønnen sin. Vi er opptatt av at barna skal få leke og lære og bare være barn, i en ellers så vanskelig hverdag. 

Powered by Cornerstone