NN-dagen 2022

NN-dagen 2022

NN-dagen er en elevstyrt innsamlingsaksjon i samarbeid med Norsk Nødhjelp, i år er datoen tirsdag 25. oktober 2022

Denne dagen bytter alle elevene ut skoledagen sin med en arbeidsdag, der de sammen for å samle inn penger til bistandsprosjekt i Tanzania. 

Bistandsprosjektet som støttes handler om å styrke rettighetene til barn og unge i Tanzania og gi dem muligheter, bl.a. til å få skolegang. Bistandsprosjektet jobber etter FNs bærekraftsmål og bidrar til å nå målene, med særlig vekt på målene 1, 4 og 5. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om FNs bærekraftsmål her: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Prosjektet som støttes av NN-dagen har som mål å styrke rettighetene og mulighetene til barn og unge i Tanzania, slik at de blir rustet til å bryte ut av fattigdommen de er født inn i. Det gjøres blant annet ved tilgang på god skolegang for alle. Les mer om prosjektet her: lenke til egen nettside om barn, oppvekst og skolegang.

 

Fjorårets innsamling slo alle rekorder og elevene samlet inn hele 344 336 kroner! 

Slik gjøres det: 

Hver elev skaffer seg en jobb til denne dagen der de tjener 400 kroner.
Jobben kan være mye forskjellig:

  • hjelpe noen i hus eller hage
  • å spørre på utplasseringsjobben din
  • å spørre på deltidsjobben din
  • å spørre en forelder/foresatt om å jobbe hjemme (vaske, rydde, hagarbeid, vindusvask, bilvask mm)
  • å spørre på jobben til forelder/foresatt
  • å spørre NN-komiteen om å få tildelt en jobb (vær tidlig ute)
  • å spørre i en bedrift du er nysgjerrig på. Kanskje denne dagen kan bidra til at du får deg en deltidsjobb?
  • selge hjemmebakt kake eller vafler i byen
  • selge brukte ting og klær (minibruktmarked)

Kun fantasien setter grenser!

Hvis en elev ikke ønsker eller kan delta på NN-dagen med arbeid, må eleven møte opp på skolen kl 08.30 og registrere seg i Hovedgata. Det vil bli skoleoppgaver knyttet til FNs bærekraftsmål som skal gjøres på skolen.

 

Powered by Cornerstone