Viktig melding: Brønnen er tørr

Viktig melding: Brønnen er tørr

214 barn på barnehjemmet vårt i Kenya er nå rammet av den ekstreme tørken som har herjet i Kenya det siste året. Brønnen på barnehjemmet har gått tom og de trenger nå å bore en ny og dypere brønn for å finne vann så fort som mulig. Daglig leder Helene Mo Kaarby slår alarm; «Jeg er svært bekymret for disse sårbare barna nå. Mitt håp er at folk og bedrifter i Vestfold blir med på en dugnad for å bore brønnen med en gang. Vårt mål er at brønnen står klar kort tid etter påske, men vi får ikke startet arbeidet uten deres hjelp.»

Spleisen kan du se her: Her

Det som gjør situasjonen enda mer kritisk er utbruddene av Kolera i området, en ekstremt smittsom sykdom som kan drepe på få timer. Vi frykter at dette skal ramme barna på barnehjemmet Napastaaheimen som driftes av norske støttespillere.

Fire regnsesonger har uteblitt og Kenya opplever den verste tørken på 40 år. «Våre medarbeidere på barnehjemmet gjør alt de kan for å skjerme barna fra en skummel virkelighet, nå kjøpes det vann hver dag av ukjent kvalitet, og de kvier seg for å la barna drikke det. De står nå i en uforutsett krise som trenger en løsning med en gang.» forteller Helene.

- 80 barn bor på barnehjemmet mens 134 barn fra det fattige lokalsamfunnet går på skolen vi drifter på samme område. Totalt er det 214 barn som nå ikke har innlagt vann til drikke, håndvask eller toalett. Rent drikkevann på flasker har de ikke råd til og vi er svært bekymret for at vannet som nå brukes til drikkevann og matlaging utgjør en helserisiko.»

Nå har vi opprettet en innsamling på Spleis og ber alle som kan bidra om hjelp så raskt som mulig. Pengene som samles inn går til boring av ny brønn på 250 meter. Får vi inn mer vil pengene gå til å dekke utgiftene til innkjøp av vann i perioden uten brønn, eventuelt videre vedlikehold.

 -Entrepenøren i Kenya står klar til å starte arbeidet, som vil ta ca 2 uker før barna får rent vann å drikke igjen. Vi mangler bare pengene for å få jobben gjort, forteller Helene. Alle som blir med på dugnaden vil få løpende oppdateringer om prosessen underveis og se resultater av arbeidet raskt.
-Det er slik vi i Norsk Nødhjelp jobber – hjelpen fra giverne våre går fra hånd til hånd.

- Vi håper at bedrifter og enkeltpersoner ser det akutte behovet for hjelp og ønsker å bidra til at barna får vannet de så sårt trenger. Dette kan vi klare sammen: Hvis tusen mennesker gir 150 kroner hver, ja da er vi i mål og kan starte boringen! Større bidrag fra for eksempel bedrifter vil gjøre at vi kan komme i gang enda raskere. Hver dag teller nå.

Ønsker du eller din bedrift å bidra kan du kontakte oss på tlf: 33 07 12 00 eller søke opp ‘Brønnen er tørr’ på spleis.no. (lenke: spleis.no/brønnenertørr) -Vi kommer kanskje til å ta noen telefoner til lokale bedrifter også, avslutter Helene.

 

Powered by Cornerstone