Norsk Nødhjelp på nært hold

Norsk Nødhjelp på nært hold

Inger Johanne Aarvold fra Stokke har vært fastgiver i 30 år. I september var hun med oss til Albania, for å se prosjektene hun har vært med å bygge opp! Les reisebrevet hennes her.

Jeg ble oppmerksom på Norsk Nødhjelp og deres arbeid for ca 30 år siden og har vært fast giver siden den gang - med god grunn!

Norsk Nødhjelp er lokalt forankret, og har en liten og oversiktlig stab (jeg tenker at lite midler går vekk til administrasjon). Arbeidet utføres vesentlig av frivillige hjelpere og jeg liker spesielt godt at Horten videregående skole er med i arbeidet.  Jeg tenker det er viktig at våre barn og unge får se og lære om forhold i fattige land slik som i i Tanzania, Kenya og Albania der NN jobber. Dette løser Norsk Nødhjelp på en utmerket måte.

Jeg har selv ferske minner fra min reise til Albania i høst, hvor jeg var sammen med frivillige hjelpere og noen fra administrasjonen og styret i Norsk Nødhjelp. I Albania møtte vi samarbeidspartnerne lokalt i Shkoder by som formidler og står for utdeling av hjelpemidler, medisinsk utstyr og familieesker med klær, sko og utstyr til hjemmet.

Jeg ble virkelig imponert og glad da jeg så hvordan arbeidet var lagt opp og hva det betydde for mottakerne! Samarbeidet med sosialtjenesten i distriktet og frivillige i Shkoder som gjennomfører arbeidet til Norsk Nødhjelp, var flott å se. Også her er det en liten, men viktig stab som står på lønningslista.

Vi fikk besøke noen av prosjektene som retter seg mot barn slik som en dansetrupp og trommegruppe for fattige barn fra en rom-leir. En barnehage tar imot vanskeligstilte barn sammen med barn fra området, her er nesten alt utstyret gitt av Norsk Nødhjelp. Vi besøkte en øko-sosial gård hvor det i sommer ble holdt en «speider»-leir for barn som ellers ikke fikk noe ferietilbud. Møtet med orkesteret for personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse var en eventyrlig opplevelse, noen av disse hadde vært på festival i Norge.  Vi var også  med på utdeling av elektriske rullestoler og medisinsk utstyr.

Norsk Nødhjelp på nært hold

Det som imponerte meg mest var medarbeidernes holdninger og innsats ved å hjelpe på en slik måte at det skulle gjøre en forskjell i samfunnet. Arbeidet mot korrupsjon i det daglige, å møte barn og voksne med respekt. Jeg så også hvor godt kjent og respektert «vår mann» Kastriot, som leder Norsk Nødhjelp sin partnerorganisasjon ble møtt med på stedene vi kom.

Under oppholdet fikk vår gruppe også være turister og ble vist noe av det landet hadde å by på av natur og historie. Turisme kan være med på å skaffe arbeidsplasser og bedret økonomi til en befolkning som sårt trenger det .

Norsk Nødhjelp på nært hold

Norsk Nødhjelp kan ved sitt arbeid være med på å stimulere til en positiv utvikling i områder av Albania som vi har håp om kan bidra til bedring for hele befolkningen.

Jeg oppfordrer alle til å støtte Norsk Nødhjelp med det de kan, alt kommer til nytte!

Powered by Cornerstone