Oppvekst og skolegang

Vi har flere prosjekter som tar sikte på å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge, blant annet ved å sikre skolegang. Norsk Nødhjelp støtter to barnehjem, Napastaaheimen i Kenya og Samaritan Village i Tanzania.

Her sørger vi for å skape gode hjem for barna, med så lite institusjonspreg som mulig. Vi sørger for å ha trygge og omsorgsfulle voksne, næringsrik mat, god oppfølging til barn som har opplevd mye vondt i fortiden, og en god skolegang der de har god oppfølging. Målet er å skape trygge mennesker som skal klare seg selv i voksenlivet.

Våre partnerorganisasjoner arbeider i tillegg i sitt lokalsamfunn, i samarbeid med sosiale myndigheter. Vi er i flere tilfeller i familier og arbeider for at barna skal få det godt der de bor, vi kan være rådgivere og veiledere for foreldre/foresatte, og vi fungerer som beredskapshjem for barn som trenger et trygt sted å være midlertidig.

Alle barna i vår omsorg får skolegang og tett oppfølging for å lykkes med å finne en passende yrkeskarriere. Noen velger universitetsutdanning, mens andre velger en karriere innen yrkesfag.

Trykk på temaene under for å lese mer.

Napastaaheimen

Samaritan Village

Skoleprogrammet i Kenya

Powered by Cornerstone