Mikrofinans

Mikrofinans går ut på å tilby både økonomiske og
ikke-økonomiske tjenester til fattige mennesker som
står utenfor det kommersielle og formelle banktjenestemarkedet. 

Mikrofinans hjelper mennesker i arbeid!

 

Kort fortalt handler mikrofinans om å hjelpe mennesker til å finne sine evner og talenter og omgjøre dette til arbeid som gir dem en inntekt de kan leve av!
Norsk Nødhjelp bruker denne strategien i Kenya og Tanzania og har flere samarbeidspartnere i disse landene.
Vi tror på små prosjekter på grasrot-nivå, med høy kvalitet og god oppfølging for mottakerne. Mikrofinans er en fantastisk måte å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. I tillegg fører arbeidet med mikrofinans med seg en rekke andre positive ringvirkninger som likestilling, utdanning og opplæring, planlegging og god økonomisk styring.

Mikrofinans bidrar til at de fattige selv tar ansvar for sin egen utvikling og ikke bare er passive mottakere av hjelp. Dette gir dem selvfølgelig en mye bedre selvfølelse av å mestre sin egen hverdag.

Vil du vite mer om hva mikrofinansprosjektene våre går ut på? Her er noen temaer det er verdt å lese mer om:

Spare- og lånegrupper

Kvinner og likestilling

Utdanning og opplæring

Tillit

Powered by Cornerstone