Utdanning og opplæring

En annen viktig del av mikrofinansprosjektene som Norsk Nødhjelp driver er utdannings- og opplæringsprogrammene vi tilbyr mottakerne som en del av prosjektet de er med på.

For å kvalifisere til lån og andre økonomiske tjenester, er det viktig at de deltar på kursene slik at de virkelig får nytte av den økonomiske hjelpen og kan utnytte den til best mulig måte for seg selv og bedriften sin. Vi er opptatt av å hjelpe de som har stått utenfor hele livet og dermed trenger mottakerne god og tett oppfølging gjennom hele prosessen. Kurs og utdanningsprogrammene inneholder temaer både relevante for virksomheten deres, men også for mottakernes livssituasjon. Dette er temaer som regnskapsføring, økonomisk planlegging, familieplanlegging, lære om hygiene og helse og noe samfunnslære. En del av opplæringen er også i noen tilfeller også yrkesopplæring.
Opplæringskursene er organisert litt forskjellig avhengig av hvilket prosjekt det er. Kursene blir nemlig skreddersydd etter mottakergruppen, som kan være ganske forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Allikevel er mottakernes engasjement i opplæringen avgjørende for deres videre hjelp.

Powered by Cornerstone