Samaritan Village i Tanzania

Samaritan Village er et flott barnehjem i Arusha i Tanzania som hovedsaklig tar i mot nyfødte og små barn som av ulike grunner er forlatt av sine biologiske foreldre.

Dersom barn og babyer blir funnet forlatt og politiet ikke klarer å finne frem til familien deres, kan de komme til oss. Det er et mål at barna blir adoptert bort til gode familier eller plassert i fosterhjem, men dersom det ikke er mulig blir de boende her, og får etternavnet Samaritan. Den siste tiden er flere av barna som blir henvist til barnehjemmet fra det lokale barnevernstjenesten, barn som blir omplassert etter at de har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt i sine hjem. På Samaritan Village får de tett oppfølging av en sosialarbeider og både fysisk og psykisk helsehjelp og oppfølging for å bearbeide traumer. Ca 70 barn i alle aldre bor på barnehjemmet mens flere titalls barn blir adoptert videre til godkjente familier etter kortere eller lengre opphold.

På Samaritan Village får alle barna skolegang og senere en utdanning slik at de skal klare seg godt i voksenlivet. Det er viktig for oss at barna har et trygt og godt sted å vokse opp, og at de får den oppfølgingen hver og en trenger. Vi ser at barna gjør det svært godt på skolen og at de trives veldig godt. Når matprisene er så høye som de er, er det verdifullt å ha egen produksjon av mat. På Samaritan Village har de både griser, kuer, kylling og verpehøner samt egen fiskedam. Det bidrar til både næringsrik mat for alle barna og til litt ekstra inntekter når det er noe til overs som kan selges på markedet. Det dyrkes også mye frukt og grønnsaker i tilknytning til barnehjemmet.

Samaritan Village driver også en egen helseklinikk med lege og sykehustjenester både for egne barn og lokalsamfunnet forøvrig. De tilbyr blant annet vaksinasjon til alle barn, covid-vaksinasjon, gratis helsetjenester til barn, fødestue og oppfølging til kvinner under og etter svangerskapet.

Horten Videregående Skole er vår hovedsamarbeidspartner for arbeidet i Tanzania. Hvert år samler elevene inn penger til blant annet Samaritan village gjennom elevaksjonen NN-dagen. Les reisebrev fra elevene som har besøkt barnehjemmet her.

 

Powered by Cornerstone