Samaritan Village i Tanzania

Samaritan Village er et flott barnehjem i Arusha i Tanzania som hovedsaklig tar i mot nyfødte og små barn som av ulike grunner er forlatt av sine biologiske foreldre.

Dersom barn og babyer blir funnet forlatt og politiet ikke klarer å finne frem til familien deres, kan de komme til oss. Det er et mål at barna blir adoptert bort til gode familier, men dersom det ikke er mulig blir de boende her, og får etternavnet Samaritan. 

På Samaritan Village får alle barna skolegang og senere en utdanning slik at de skal klare seg godt i voksenlivet. Det er viktig for oss at barna har et trygt og godt sted å vokse opp, og at de får den oppfølgingen hver og en trenger. Vi ser at barna gjør det svært godt på skolen og at de trives veldig godt. 

Vi har tre fadderbarn på barnehjemmet som representerer alle barna som får hjelp gjennom NN. Det er Daniel, Flora og Brigita. Fadderne får følge ett av disse barnas oppvekst, og får brev fra Tanzania der vi skriver om barnet, skolegangen, interesser og hobbyer, ønsker for fremtiden og annet de ønsker å dele med giverne. Fadderne får også bilder hvert år. 

Dette barnehjemmet blir også støttet av andre organisasjoner og NN bidrar med en betydelig fast sum, hver måned. Støtten vi gir til hjemmet betyr mye for den daglige driften og sørger for trygghet og stabilitet. Norsk Nødhjelp ser at hjemmet er svært godt drevet, både sosialt og økonomisk. Barnehjemmets 'far' og daglige leder er Josephat Mmanyi, en mann med et stort hjerte for alle vanskeligstilte, og særlig barn. 

Powered by Cornerstone